Previous Page  21 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 58 Next Page
Page Background

2.

Skladba a popis materiálů

2.2 Stěnový plášť zateplený - skládaný - lamelová fasáda

Fasáda tohoto typu stěnového pláště je tvořena pohledovou lamelou (kazetou).

Skladba:

- nosná C kazeta

- vložená tepelná minerální izolace tl. 160mm

- nosný rošt z polakovaného plechu

- fasádní lamela

- barevné provedení ext./int. RAL 9006/OL, povrch. ochrana 25my/12my

Postup montáže:

Montáž stěnového pláště - provede se výškové vyměření spodní hrany stěnového pláště,

osadí se nosné C kazety, do kterých se zaklopí minerální telepná izolace v patřičné tloušťce.

Na takto vytvořenou konstrukci se osadí pomocný rošt, do kterého se zaklápí fasádní lame-

ly. Nároží budovy, lemy oken, vrat a jiných otvorů tvoří rohové kazety.

www.prumyslovehaly.cz