Previous Page  42 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 58 Next Page
Page Background www.prumyslovehaly.cz

Skladba a popis materiálů

Odvodnění

Plannja Siba je moderní okapový systém vyráběný z kvalitního švédského ocelového

pozinkovaného plechu tl. 0,60mm s oboustrannou povrchovou úpravou. Je to uni-

verzální okapový systém, který je vhodný ke všem typům střešních krytin.

Kompletní systém pro odvod dešťové vody Plannja Siba je vyráběn z těchto myteriálů:

- ocelový pozinkovaný plech oboustranně opatřený materiálem Glossy

- ocelový plech pozinkovaný ponořením

- žlabové háky jsou vyráběny z pozinkované pásové oceli a ocelového pozinko-

vaného plechu

- povrchové úpravy

- glossy

- PLANNJA HARD COAT GLOSSY je polyester navržený pro okapový systém.

Poskytuje výbornou ochranu proti UV záření a korozi s vlastnostmi na rozhraní mezi

pružností a tvrdostí.

Postup montáže:

Namontují se první a poslední okapové háky dle spádu, provede se montáž odboček

a svodů - vše pomocí jednotlivých montážních dílců. Dokončí se montáž čel a kolen.