Previous Page  49 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 58 Next Page
Page Background www.prumyslovehaly.cz

Skladba a popis materiálů

Výplně otvorů - světlík

Světlík je navržen jako obloukový, pásový hřebenový s pevným prosklením polykar-

bonátem tl. 16mm, 3 komorovým s UV filtrem, K = 1,8 W/m

2

K.

Konstrukce světlíku je hliníková, bezúdržbová, barva přírodní hliník.

Podsada pro světlík z ocelového Pz plechu, tl. 1,5mm - v pozinkovaném provedení.

Součástí vybavení jsou i větrací klapky vybavené elektropohonem se zdvihem

300mm. Výztužné a krycí lišty jsou z hliníku.

V ceně neuvažujeme s rozvody el. energie, u kterých předpokládáme, že budou

přivedeny do bezprostřední blízkosti motorů u větracích klapek a ukončeny rozvo-

dovými krabicemi pro připojení motorů.

Jako další výbavu Vám rádi můžeme nabídnout čidlo deště a větru, které automaticky

provedou zavření otevíracích křídel za nepříznivého počasí.

Přesný popis světlíků: