Previous Page  9 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 58 Next Page
Page Background

2.

Skladba a popis materiálů

Součástí dodávky je uvažováno:

-

Skládání prefabrikátů z transportního prostředku

-

Montáž prefabrikátů, zálivku podélných spar mezi panely spiroll

-

Montážní prostředky,vnitrostaveništní přesuny

Součástí dodávky není uvažováno:

-

Zřízení zpevněných příjezdových a montážních ploch, pro montážní a transportní

prostředky zhotovitele

-

Monolitické konstrukce

Požadavky na objednatele:

-

Předání vytyčeného místa dodávky díla s vytyčením stávajících inženýrských sítí

-

Zajištění nápojných míst pro odběr vody a el.energie –max.380V

-

Zřízení zpevněných příjezdových ploch a montážních ploch pro montážní a trans

portní prostředky zhotovitele

-

Umožnění umístění event.pronajmutí 1 ks mobilní stavební buňky na stavbě

www.prumyslovehaly.cz