Previous Page  8 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 58 Next Page
Page Background

2.

Skladba a popis materiálů

2.1 Betonová konstrukce

Předmětem dodávky je výroba, doprava, montáž železobetonového skeletu (sloupy,

průvlaky, ztužidla, vazníky, ) dle zadávacích podmínek – povrchová úprava – standardní

betonový povrch ( viz. technické a uživatelské podmínky pro dodávky železobetonových

skeletových dílců).

Prefabrikáty jsou vyráběny dle předmětových norem podnikových vycházejících z ČSN

EN ISO 9001 a budou posuzovány dle technických a uživatelských podmínek pro dodávky

železobetonových skeletových dílců.

Prefabrikáty jsou vyráběny z betonu třídy C30/37 respektive C40/50 dle statického návrhu.

Nosná i třmínková výztuž je vyráběna z oceli R 10 5005, minimální krytí výztuže je 25 mm

Povrchová úprava prefabrikátů :

Železobetonové prefabrikáty jsou vyrobeny z čistě přírodních materiálů, v ojedinělých

případech může dojít ke kolísání barevných odstínů na povrchu výrobků, které však není na

závadu a v žádném případě nesnižuje užitné vlastnosti prefabrikátu. Při ostrém slunečním

světle může pohledová plocha vykazovat větší kontrasty v detailech rovinatosti, které však

nejsou při běžném světlení patrné a nelze je považovat za vadu.

Posouzení ploch z pohledového betonu je nutno provádět ze vzdálenosti, která odpovídá

velikosti objektu.

Povrchy prefabrikovaných prvků musí být rovné ve spodní a boční části tvořené bednícím

dílcem. Horní plocha je rovná a povrch je standardně zahlazen ocelovými hladítky

www.prumyslovehaly.cz