Previous Page  5 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 58 Next Page
Page Background www.prumyslovehaly.cz

Skladba a popis materiálů

Ocelová konstrukce příhradová

Ocelová konstrukce je navržena jako příhradová , staticky navržena a vyrobena

dle příslušných norem (výroba – dle ČSN 732610 skupina B, svary EN 25817 skupi-

na C, rozměrová kontrola dle ČSN 732611). Pro primární (nosnou konstrukci) jsou

použity materiály třídy S 235 a S355 s atestem 2.2. Konstrukce je dílensky svařovaná

a otryskána na stupeň Sa 2,5 a opatřena syntetickým nátěrem v odstínu RAL 9002

v celkové tloušťce 120 um. Tento nátěr odpovídá stupni korozní agresivity atmosféry

C1 dle ČSNEN ISO 12 944.

Pro sekundární konstrukci (paždíky, vaznice a lemy oken, světlíků) jsou použity prof-

ily z tenkostěnných pozinkovaných profilů. Přípoje jednotlivých prvků jsou navrženy

až na nutné výjimky šroubové s ohledem na rychlost montáže. Spojovací materiál je

pozinkovaný.

Postup montáže:

Montáž ocelové konstrukce – na základě výškového a směrového zaměření spodní

stavby (předává objednatel zhotoviteli) se provede osazení kotevních šroubů (rozvo-

rové nebo chemické kotvy). U konstrukce haly, kde je její součástí jeřábová dráha

se kotví na předem zabetonované kotevní šrouby (osazuje zhotovitel spodní stavby,

dodává zhotovitel ocelové konstrukce). Provede se osazení prvního ztužujícího

pole a od něj se postupuje s montáží skeletu směrem ke štítové stěně. Dokončí se

montáž skeletu o pomocnou konstrukci a provede se její srovnání. Takto je kon-

strukce připravena pro podlití patek (provádí zhotovitel spodní stavby) a další montáž

opláštění.