Previous Page  3 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 58 Next Page
Page Background www.prumyslovehaly.cz

Skladba a popis materiálů

Postup montáže:

Montáž ocelové konstrukce – na základě výškového a směrového zaměření spodní

stavby (předává objednatel zhotoviteli) se provede osazení kotevních šroubů (rozvo-

rové nebo chemické kotvy). U konstrukce haly, kde je její součástí jeřábová dráha

se kotví na předem zabetonované kotevní šrouby (osazuje zhotovitel spodní stavby,

dodává zhotovitel ocelové konstrukce). Provede se osazení prvního ztužujícího pole

a od něj se postupuje s montáží skeletu směrem ke štítové stěně. Skelet se doplní o

pomocnou konstrukci a provede se její srovnání. Takto je konstrukce připravena pro

podlití patek (provádí zhotovitel spodní stavby) a další montáž opláštění.

Součástí dodávky je uvažováno:

s kompletní ocelovou konstrukcí poptávaného objektu (nosný ocelový skelet, vč.

pomocní konstrukce pro opláštění a výplně otvorů)

se statickým výpočtem a dílenskou dokumentací

s montáží konstrukce včetně montážních mechanismů (předpoklad pro přístup

mechanismů ze všech stran)

s finální povrchovou úpravou

s dopravou na místo stavby

Součástí dodávky není uvažováno:

se zámečnickými výrobky jako požární žebřík pro výlez na střechu

zábradlí, pomocné konstrukce pro uchycení rozvodů apod.

podlití patek sloupů, kde předpokládáme, že tyto práce jsou předmětem dodávky

zhotovitele základových konstrukcí

se zaměřením základových konstrukcí (provádí dodavatel spodní stavby)

Nabídku je možno v případě Vašeho zájmu o tyto dodávky rozšířit.