Previous Page  2 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 58 Next Page
Page Background www.prumyslovehaly.cz

Skladba a popis materiálů

Ocelová konstrukce rámová

- bez požární odolnosti

- požární odolnost 15 min

- požární odolnost 30 min

Ocelová konstrukce je navržena jako rámová , staticky navržena a vyrobena

dle příslušných norem (výroba – dle ČSN 732610 skupina B, svary EN 25817 skupi-

na C, rozměrová kontrola dle ČSN 732611). Pro primární (nosnou konstrukci) jsou

použity materiály třídy S 235 a S355 s atestem 2.2. Konstrukce je dílensky svařovaná

a otryskána na stupeň Sa 2,5. Následně opatřena syntetickým nátěrem v odstínu

RAL 9002 v celkové tloušťce 40 um.

- u ocelové konstrukce bez požární odolnosti se provede po smontování ocelové

konstrukce finální nátěr na místě stavby na celkovou tloušťku nátěrové vrstvy 120um.

Tento nátěr odpovídá stupni korozní agresivity atmosféry C1 dle ČSNEN ISO 12 944.

- ocelová konstrukce na požární odolnost 15 min je staticky navržena tak, aby jed-

notlivé díly konstrukce tuto požární odolnost splňovaly. Finální syntetický nátěr se

provádí po smontování ocelové konstrukce na místě stavby na celkovou tloušťku

nátěrové vrstvy 120um. Tento nátěr odpovídá stupni korozní agresivity atmosféry C1

dle ČSNEN ISO 12 944.

- pro zvýšení požární odolnosti na 30 min se po smontování ocelové konstrukce pro-

vede protipožární nátěr v tloušťkách nátěrové vrstvy dle jednotlivých profilů ocelové

konstrukce.

Pro sekundární konstrukci (paždíky, vaznice a lemy oken, světlíků) jsou použity prof-

ily z tenkostěnných pozinkovaných profilů. Přípoje jednotlivých prvků jsou navrženy

až na nutné výjimky šroubové s ohledem na rychlost montáže. Spojovací materiál je

pozinkovaný.